1 Starta bokning
2 Välj anläggning och tid
3 Bekräfta

Ange registreringsnummer

OKVill du avboka tiden?


Vill du få pengarna tillbaka direkt eller vill du spara pengarna till framtida bokning? Om du väljer att spara pengarna till framtida bokning vänligen kontakta Kundtjänst.